Privacy verklaring

Wow.

Ben je nou gewoon echt naar de Privacy pagina gegaan?

...

Gefeliciteerd, dan ben je waarschijnlijk de enige.

Ik zou natuurlijk kunnen checken of dat daadwerkelijk zo is ..

Aan de hand van de gegevens die verzameld worden door Google Analytics ..

Maar om eerlijk te zijn besteed ik daar normaal gesproken TOTAAL geen aandacht aan.

Als digitale software stof kon vangen ...

Dan had mijn Google Analytics account inmiddels zo’n dikke laag verzamelt ..

Dat Rob Geus zou zeggen:

Man Man Man (.gif)


Maargoed …

Het is dus niet dat ik je identiteit niet interessant genoeg vindt om te stelen ..

Ik heb gewoon geen tijd om een meester-plan te bedenken en dat op een slimme manier te doen.

Mijn focus ligt eigenlijk gewoon op het geven van waarde aan mijn subscribers, community en klanten op een leuke en persoonlijke manier..

En op het behalen van de beste mogelijke resultaten voor mijn klanten.

Dat gezegd hebbende ...

Laten we doorgaan naar het ziel-dodende onderdeel van deze pagina ..

Waar jij blijkbaar speciaal voor gekomen bent.

(weirdo)


Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Bedrijfomschrijving

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Prowinst. Prowinst (''wij''), gevestigd in Nederland, levert diensten en producten aan onze websitebezoekers (''jij''). Onze diensten en producten bestaan uit digitale cursussen en trainingen, coaching op het gebied van marketing & ondernemerschap en “Done For You” services . Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van deze Diensten.Prowinst acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Prowinst verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Prowinst, neem dan gerust contact op!

ej@prowinst.nl | Kamerlingh Onnesstraat 75 | 2984 ED | Ridderkerk | Btw. Nr. 211684971B01 | KVK Nr. 62010670

Prowinst is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Ernst-Jan Buijs.


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

  • Aanmelden en verifiëren / authenticeren van gebruikers van de Diensten en Producten

  • Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail

  • Analyse van statistieken en optimalisatie van de Diensten

  • Communicatie tussen Prowinst en websitebezoekers

  • Opmaken en versturen van facturen

  • Spampreventie


Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of je eigen toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.


Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Prowinst. Deze worden hieronder verder toegelicht.

1. Het versturen van nieuwsbrieven. Prowinst stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Prowinst. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.


2. Contact opnemen. Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Prowinst via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer enz.


3. Analytics. De website van Prowinst verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Een van de gegevens die op dit moment (standaard) wordt verzameld is het IP-adres. Er wordt aan gewerkt om dit gegeven niet langer te verzamelen, aangezien het geen enkel doel dient en alleen wordt verzamelt omdat dit de standaard is. Prowinst ondervind er dus geen enkel voordeel van en deelt deze gegevens niet met derden. We streven ernaar om voor eind 2018 de verzamelde Google Analytics gegevens compleet te anonimiseren.

Verder zijn alle gegevens anoniem en dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres.


Ontvangers gegevens

1. De nieuwsbrieven en andere mails worden verzonden met Active Campaign. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, training of andere andere informatie die via mail wordt verzonden, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Active Campaign. Additionele gegevens die je daarbij verstrekt worden hier ook opgeslagen, zoals eventuele enquête antwoorden enz. .


2. Softstream. De website en back-ups van de website worden gehost bij Softstream. Gegevens die jij achterlaat op de website van Prowinst zijn op de servers van Softstream opgeslagen.

 

3. Calendly. Bij het inplannen van een “Funnel Succes Gesprek” of ander telefonisch of online contact, worden de gegevens opgeslagen in Calendly. Dit is de software die het inplannen van een afspraak mogelijk maakt.

 

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Prowinst, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

1. Het versturen van nieuwsbrieven. Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Active Campaign, evenals additionele gegevens die je verstrekt. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven/e-mails of door een mail te sturen naar ej@prowinst.nl .

 

2. Contact opnemen. Op het moment dat je contact opneemt met Prowinst via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. Plan je een contactmoment in via Calendly, dan worden de gegevens ook tijdelijk opgeslagen bij deze partij.

 

3. Analytics. De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt.

Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Prowinst of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Prowinst. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

 

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Prowinst prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.


Rechten

1. Recht op inzage Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Prowinst vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Prowinst. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 

2. Recht op rectificatie. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Prowinst. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 

3. Recht op wissen van gegevens. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Prowinst vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 

4. Recht op overdracht. Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Prowinst opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Prowinst al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 

5. Recht op het indienen van een klacht. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Prowinst niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

 

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar). Wil jij niet dat Prowinst jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via ej@prowinst.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.


Plichten

Prowinst verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Prowinst via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Prowinst de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Prowinst met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Prowinst behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Prowinst dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Prowinst te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

 

ej@prowinst.nl | Kamerlingh Onnesstraat 75 | 2984 ED | Ridderkerk | Btw. Nr. 211684971B01 | KVK Nr. 62010670

 

Download hier de PDF van deze Privacyverklaring (versie 25-5-18)